Kỹ năng Giao tiếp công việc chuyên nghiệp

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC TOÀN CẦU 14, Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q.1, TPHCM
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC TOÀN CẦU info.gire.vn@gmail.com
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC TOÀN CẦU Hotline: 0938493366

Kỹ năng Giao tiếp công việc chuyên nghiệp

 • 96

1. Mục tiêu của khóa học

Sau khoá học, học viên sẽ:

 • Hiểu giao tiếp là gì ?
 • Vai trò của giao tiếp trong đời sống & trong kinh doanh
 • Hiểu các phương tiện trong giao tiếp
 • Các nguyên tắc trong giao tiếp
 • Biết sử dụng kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp
 • Phát triển các kỹ năng giao tiếp với khách hàng
 • Bổ sung các kỹ năng và phong cách giao tiếp hiệu quả.
 • Nâng cao kỹ năng giao tiếp qua điện thoại
 • Sử dụng giao tiếp như một công cụ hữu hiệu trong công việc.

2. Phương pháp huấn luyện

Hoạt động huấn luyện bao gồm lý thuyết cô đọng, đóng vai, tình huống và tự đặt câu hỏi. Việc học sẽ đuợc nâng cao thông qua việc tham gia tích cực làm các bài tập ôn tập. Người học sẽ có cơ hội tự đánh giá và được khuyến khích phản hồi hoạt động nhóm và cá nhân. người học sẽ
làm việc trên các chủ đề theo nhóm trong suốt chương trình. Đặc biệt, phương pháp huấn luyện bao gồm:

 • Các bài giảng ôn lại các ý niệm cốt lõi và giới thiệu lý thuyết và nghiên cứu mới
 • Các tình huống biểu thị khuôn khổ áp dụng và những ý niệm chẩn đoán mà học viên sẽ sử dụng trong mô phỏng hoạt động giao tiếp – ứng xử trong cuộc sống và công việc.
 • Các bài thực hành cá nhân và thực hành nhóm có thể giúp học viên nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử chuyên nghiệp
 • Các hoạt động nhóm gia tăng sự hiểu biết của bạn về các ý niệm và khuôn khổ then chốt
 • Thời gian tư duy giúp bạn tiêu hoá thông tin và đánh giá làm thế nào để ứng dụng những kỹ năng và kiến thức mới
 • Tài liệu chương trình phong phú giúp bạn có thêm một kênh tham khảo

Khóa học cùng loại

Map
Hotline
Zalo