ISO 9001:2015

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC TOÀN CẦU 14, Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q.1, TPHCM
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC TOÀN CẦU info.gire.vn@gmail.com
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC TOÀN CẦU Hotline: 0938493366

ISO 9001:2015

 • 105

NHẬN THỨC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015 (Cấp 1)

NHẬN THỨC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AWARENESS WITH ISO 9001:2015

 • Lợi ích khi tham dự
 • Hiểu được tầm quan trọng và mục đích cốt lõi của tiêu chuẩn.
 • Hiểu được các nguyên tắc và thuật ngữ chung về chất lượng.
 • Biết được cấu trúc chính của một hệ thống quản lý chất lượng.
 • Hiểu được khái niệm, phương pháp tiếp cận, cách thức để hoạch định một hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp.
 • Đối tượng tham dự
 • Cán bộ/Nhân viên quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, QA, QC, KCS, Trưởng phó các phòng/Ban trong doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, Khám điều trị Bệnh, Hành chánh công, Giáo dục mới tiếp cận tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Sinh viên năm 3, năm cuối, sinh viên đã tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng chuẩn bị cho việc hội nhập việc làm tại các doanh nghiệp.
 • Nội dung chương trình học

Phần 01: Giới thiệu khái quát về ISO 9001 (0.5 ngày)

 • Tổ chức tiêu chuẩn hóa tiêu chuẩn quốc tế.
 • Lịch sử hình thành tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
 • Yêu cầu cốt lõi ISO 9001:2015.
 • Thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến ISO 9001:2015.

Phần 02: Nhận thức các yêu cầu ISO 9001:2015 (1.5 ngày).

 • Bối cảnh tổ chức.
 • Sự lãnh đạo.
 • Hoạch định QMS.
 • Nguồn lực?
 • Hoạch định và kiểm soát chất lượng (QA-QC theo ISO 9001:2015).
 • Đánh giá kết quả hoạt động.
 • Cải tiến QMS.
 • Tài liệu cung cấp học viên
 • Tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
 • Tài liệu Slide của Giảng viên.

Khóa học cùng loại

Map
Hotline
Zalo