ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ GIẢM THIỂU TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC TOÀN CẦU 14, Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q.1, TPHCM
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC TOÀN CẦU info.gire.vn@gmail.com
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC TOÀN CẦU Hotline: 0938493366

ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ GIẢM THIỂU TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI

Mục đíchKhóa học cung cấp cái nhìn tổng quan về các loại rủi ro khác nhau liên quan đến việc phát triển trang trại gió ngoài khơi và cách giảm thiểu chúng ở Việt Nam. Nó bao gồm phần giới thiệu về các phương pháp đánh giá rủi ro, chiến lược quản lý rủi ro cũng như những thách thức và giải pháp cụ thể liên quan đến các dự án trang trại gió ngoài khơi.


  • 29

Nội dung

Chương 1. Giới thiệu về phát triển trang trại gió ngoài khơi

+ Tổng quan về phát triển trang trại gió ngoài khơi

+ Lợi ích và thách thức của năng lượng gió ngoài khơi

+ Tìm hiểu vòng đời của trang trại gió ngoài khơi

Chương 2. Nhận diện rủi ro khi phát triển trang trại gió ngoài khơi

+ Giới thiệu về đánh giá rủi ro

+ Các loại rủi ro (kỹ thuật, môi trường, tài chính, luật quy định, v.v.)

+ Tác động của rủi ro đến khả năng tồn tại của dự án

Chương 3. Phương pháp đánh giá rủi ro

+ Kỹ thuật đánh giá rủi ro định lượng và định tính

+ Sử dụng ma trận rủi ro và đăng ký rủi ro

+ Case study: Đánh giá rủi ro trong một dự án trang trại gió ngoài khơi

Chương 4. Chiến lược giảm thiểu rủi ro

+ Giới thiệu về giảm thiểu rủi ro

+Các chiến lược giảm thiểu rủi ro khác nhau và ứng dụng của chúng

+Vai trò của bảo hiểm trong việc giảm thiểu rủi ro

+ Tín chỉ Cacbon

Chương 5. Rủi ro cụ thể trong phát triển trang trại gió ngoài khơi và cách giảm thiểu chúng

+ Rủi ro kỹ thuật (ví dụ: hỏng tuabin, sự cố cáp ngầm) và biện pháp giảm thiểu

+ Rủi ro môi trường (ví dụ: tác động đến sinh vật biển, ô nhiễm tiếng ồn) và giảm thiểu

+ Rủi ro tài chính và quy định (ví dụ: thay đổi chính sách, chi phí vượt mức) và biện pháp giảm thiểu

Chương 6 – Case study và xu hướng tương lai

+ Kiểm tra chi tiết các dự án trang trại gió ngoài khơi trong thế giới

+ Bài học thành công và thất bại dự án điện gió

+ Xu hướng tương lai trong đánh giá và giảm thiểu rủi ro khi phát triển trang trại gió ngoài khơi

 

Đánh giá khóa học:

Xây dựng kế hoạch đánh giá và giảm thiểu rủi ro cho một dự án trang trại gió ngoài khơi giả định

Các câu hỏi trắc nghiệm sau mỗi học phần

Tham gia diễn đàn thảo luận

Thời gian đào tạo

 2 ngày 499$/ người bao gồm tea break

Giảng viên:

PGS.TS. Nguyễn Xuân Huy ; Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-Hồ Chí Minh

Bùi Văn Thịnh, Chủ Tịch Hội Điện Gió và Mặt Trời Bình Thuận

 

Khóa học cùng loại

Map
Hotline
Zalo