Cơ bản về Q/lý chất lượng theo mô hình Lean - Six Sigma

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC TOÀN CẦU 14, Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q.1, TPHCM
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC TOÀN CẦU info.gire.vn@gmail.com
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC TOÀN CẦU Hotline: 0938493366

Cơ bản về Q/lý chất lượng theo mô hình Lean - Six Sigma

 Cơ bản về Q/lý chất lượng theo mô hình Lean - Six Sigma


  • 58

Khóa học cùng loại

Map
Hotline
Zalo